پلاتوهنر

روایت پلاتو هنر از نمایش «شب انار» در بیست هفتمین جشنواره تئاتر استان تهران

فیلم مصاحبه با اکبر قهرمانی کارگردان نمایش

 

 

مصاحبه اختصاصی با یکی از بازیگران نمایش

 

 

صحنه ای از نمایش

 

https://didhonar.ir/?p=3090