پلاتوهنر

گزارش ویدیویی ویدیویی از نمایش مکبث زار

«در دوران جنگ جهانی و زیر سنگین‌‌ترین بمباران‌ها هرگز سالن‌های تئاتر تعطیل نشد.  ویرجینیاولف درباره ادبیات می‌گوید: «اگر ادبیات نبود، کثافت زندگی ما را خفه می‌کرد.» این نسبت ما با تئاتر است. تئاتر همه زندگی و زیست ماست.
تئاتر مامنی‌ست که اجازه می‌دهد بیش از این دچار تنگی‌نفس نشویم.
تئاتر دریچه‌ای‌ست؛
برای هوا،
برای نفس،
برای عشق
و
آزادی.»

“ابراهیم پشت‌کوهی”

– مکبث را به روایت «ابراهیم پشت‌کوهی» در نمایش برگزیده فستیوال جهانی آوینیون فرانسه، شب‌های مسکو و اثر تحسین شده جشنواره تئاتر مونیخ آلمان ببینید:
«مکبث‌زار»

ساعت۱۹/۳۰     سالن اصلی تئاتر‌شهر

[aparat id=’vJtOC’]

https://didhonar.ir/?p=17925