پلاتوهنر

درباره گالری” جایی برای ما

هنرمندان :

سمانه ابری، مریم امیرواقفی، مهرداد جعفری، صنم سایه‌افکن، بهزاد شهروان، کیمن مه‌آبادی و آدنا میرزاخانیان

نوع گالری :  نمایشگاه گروهی

مکان : گالری باوان

زمان : 7 اسفند تا 23 اسفند 1401 

آدرس : تهران | خیابان مطهری | خیابان لارستان | خیابان عبده | شماره 7

:درباره گالری

 «مشاهده و دریافت» عنوان مجموعه نمایشگاه سالانه‌ی گالری باوان است که فارغ از موضوع، نمایه‌ای از تفکر و خط سیر گالری و فرصتی جهت ایجاد گفتمان میان هنرمندان است.

در این مجموعه نمایشگاه‌ها مخاطب با طیف متنوعی از رویکردهای هنرمندان در قبال زیبایی‌شناسی و تکنیک روبرو می شود

https://didhonar.ir/?p=14561