پلاتوهنر

گزارش تصویری روز سوم چهلمین جشنواره فیلم کوتاه تهران

5U6A2138 5U6A2049 5U6A2122 5U6A2103 5U6A2070 5U6A2075 5U6A2096 5U6A2097 5U6A2087 5U6A2084 H14A2504 5U6A2132 شقایق عوض زاده H14A2488 H14A2492 H14A2626 5U6A2071 H14A2551 H14A2665 H14A2518 H14A2686 H14A2665 H14A2631 H14A2605 H14A2496 H14A2586 H14A2564 H14A2560 H14A2481
5U6A2138
5U6A2049
5U6A2122
5U6A2103
5U6A2070
5U6A2075
5U6A2096
5U6A2097
5U6A2087
5U6A2084
H14A2504
5U6A2132
شقایق عوض زاده
H14A2488
H14A2492
H14A2626
5U6A2071
H14A2551
H14A2665
H14A2518
H14A2686
H14A2665
H14A2631
H14A2605
H14A2496
H14A2586
H14A2564
H14A2560
H14A2481

به گزارش پلاتو هنر، سومین روز از جشنواره فیلم کوتاه تهران با حضور افرادی چون محمد خزاعی رئیس سازمان سینمایی، هاشم میرزاخانی، علی یاسینی، عادل تبریزی، مهدی فردقادری، مریم بحرالعلومی، محمد حمزه‌ای و استقبال چشمگیر مخاطبان همراه بود.

https://didhonar.ir/?p=33759