پلاتوهنر

واقعیت گسترده چه کاربردهایی در هنر دارد؟

به گزارش پلاتو هنر، مفهوم واقعیت گسترده از اوایل دهه ۱۹۹۰ شکل گرفت و از اواسط همان دهه هم وارد دنیای هنر شد و هنرمندان با کمک واقعیت گسترده شروع به خلق اثر هنری کردند.

واقعيت گسترده يا Extended Reality (XR)، يك فناوری است كه تركيبی از واقعيت مجازی (VR)، واقعيت افزوده (AR) و واقعيت تركيبی (MR) است. واقعيت مجازی يك محيط مصنوعی کاملا غوطه‌ور است كه كاربر را از دنياي واقعی جدا می‌كند. واقعيت افزوده اشيا يا اﻃﻼعات مجازی را به دنيای واقعی اضافه می‌کند. واقعيت تركيبی، تركيبی از واقعيت مجازی و واقعيت افزوده است. واقعيت گسترده پتانسيل تغيير نحوه تعامل ما با جهان را دارد. اين فناوری می‌تواند برای اهداف مختلفی استفاده شود، از جمله آموزش، سرگرمی و هنر.

کاربرد واقعیت گسترده در هنر

در بخش دوم گفتگوی‌مان با فرهنگ پارسی‌کیا با محوریت «واقعیت گسترده و هنر»، از او خواستیم تا به کاربردهای واقعیت گسترده در هنر اشاره کند. این پژوهشگر یکی از کاربردها را آموزش هنر خواند و عنوان کرد: واقعيت گسترده می‌تواند برای آموزش هنر استفاده شود. اين فناوری می‌تواند به دانش‌آموزان کمک كند تا مفاهيم هنری را بهتر درک كنند.

ايجاد آثار هنری تعاملی یکی دیگر از کاربردهای واقعیت گسترده در هنر است. او در این رابطه گفت: واقعيت گسترده می‌تواند برای ايجاد آثار هنری تعاملی استفاده شود كه به كاربران امكان می‌دهد با آثار هنری تعامل داشته باشند. به عنوان مثال، هنرمندان می‌توانند از واقعيت گسترده برای ايجاد آثار هنری سه بعدی يا آثار هنری كه با حركت كاربر تغيير می‌كنند، استفاده كنند.

او با اشاره به کاربرد دیگر این فناوری یعنی بازديد از نمايشگاه‌های هنری مجازی مطرح کرد: واقعيت گسترده می‌تواند برای بازديد از نمايشگاه‌های هنری مجازی استفاده شود. اين امر می‌تواند به ويژه برای افرادی كه نمی‌توانند به نمايشگاه‌های هنری فيزيكی دسترسی داشته باشند، مفيد باشد.

توضیحات کامل این پژوهشگر را در ویدئو زیر ببینید.

بیشتر بخوانید:

https://didhonar.ir/?p=45111