پلاتوهنر

مراسم افتتاحیه چهل و دومین جشنواره تئاتر فجر برگزار شد

H14A0808 H14A0826 H14A0849 H14A0934 H14A0948 H14A0975 H14A1008 H14A1044 H14A1061 H14A1117 H14A1163 H14A1198 H14A1253 H14A1296 H14A1320 H14A1370 H14A1377 H14A1403 H14A1409 H14A1412 H14A1414 H14A1426 H14A1436 H14A1444 H14A1457 H14A1477 H14A1496 H14A1516 H14A1520 H14A1528 H14A1534 H14A1540 H14A1559 H14A1569 H14A1581 H14A1616 H14A1664 H14A1741 H14A1780 H14A1795 H14A1826 H14A1845 H14A1902 H14A1926 H14A1955 H14A1969 H14A1976 H14A1995 H14A2038 H14A2061 H14A2077 H14A2128 H14A2146 H14A2149 H14A2171 H14A2194 H14A2214 H14A2239 H14A2247 H14A2257 H14A2286 H14A2301
H14A0808
H14A0826
H14A0849
H14A0934
H14A0948
H14A0975
H14A1008
H14A1044
H14A1061
H14A1117
H14A1163
H14A1198
H14A1253
H14A1296
H14A1320
H14A1370
H14A1377
H14A1403
H14A1409
H14A1412
H14A1414
H14A1426
H14A1436
H14A1444
H14A1457
H14A1477
H14A1496
H14A1516
H14A1520
H14A1528
H14A1534
H14A1540
H14A1559
H14A1569
H14A1581
H14A1616
H14A1664
H14A1741
H14A1780
H14A1795
H14A1826
H14A1845
H14A1902
H14A1926
H14A1955
H14A1969
H14A1976
H14A1995
H14A2038
H14A2061
H14A2077
H14A2128
H14A2146
H14A2149
H14A2171
H14A2194
H14A2214
H14A2239
H14A2247
H14A2257
H14A2286
H14A2301

مراسم افتتاحیه چهل و دومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر امروز یکشنبه اول بهمن در سالن ناظرزاده کرمانی تماشاخانه ایران‌شهر برگزار شد.

https://didhonar.ir/?p=40798