پلاتوهنر

«طوبای زرین» فجر افتتاح شد

H14A0466 H14A0585 H14A0719 H14A0717 H14A0715 H14A0628 H14A0714 H14A0712 H14A0710 H14A0555 H14A0706 H14A0705 H14A0703 H14A0702 H14A0701 H14A0699 H14A0720 H14A0698 H14A0639 H14A0693 H14A0689 H14A0687 H14A0686 H14A0685 H14A0684 H14A0683 H14A0682 H14A0681 H14A0675 H14A0669 H14A0667 H14A0665 H14A0662 H14A0658 H14A0653 H14A0652 H14A0648 H14A0610 H14A0584 H14A0581
H14A0466
H14A0585
H14A0719
H14A0717
H14A0715
H14A0628
H14A0714
H14A0712
H14A0710
H14A0555
H14A0706
H14A0705
H14A0703
H14A0702
H14A0701
H14A0699
H14A0720
H14A0698
H14A0639
H14A0693
H14A0689
H14A0687
H14A0686
H14A0685
H14A0684
H14A0683
H14A0682
H14A0681
H14A0675
H14A0669
H14A0667
H14A0665
H14A0662
H14A0658
H14A0653
H14A0652
H14A0648
H14A0610
H14A0584
H14A0581

آیین گشایش نمایشگاه بخش های رقابتی جشنواره(طوبای زرین) و بازار هنر شانزدهمین دوره جشنواره هنرهای تجسمی فجر عصر امروز سه‌شنبه ۱۰ بهمن در موسسه فرهنگی هنری صبا برگزار شد.

https://didhonar.ir/?p=41735