پلاتوهنر

روایت پلاتو هنر از نمایش «زاغ»

H14A9474 copy H14A9475 copy H14A9480 copy H14A9483 copy H14A9485 copy H14A9506 copy H14A9514 copy H14A9531 copy H14A9541 copy H14A9544 copy H14A9546 copy H14A9553 copy H14A9563 copy H14A9565 copy H14A9572 copy H14A9586 copy H14A9608 copy H14A9644 copy H14A9646 copy H14A9650 copy H14A9654 copy H14A9655 copy H14A9660 copy H14A9667 copy H14A9676 copy H14A9680 copy H14A9686 copy H14A9696 copy H14A9706 copy H14A9710 copy
H14A9474 copy
H14A9475 copy
H14A9480 copy
H14A9483 copy
H14A9485 copy
H14A9506 copy
H14A9514 copy
H14A9531 copy
H14A9541 copy
H14A9544 copy
H14A9546 copy
H14A9553 copy
H14A9563 copy
H14A9565 copy
H14A9572 copy
H14A9586 copy
H14A9608 copy
H14A9644 copy
H14A9646 copy
H14A9650 copy
H14A9654 copy
H14A9655 copy
H14A9660 copy
H14A9667 copy
H14A9676 copy
H14A9680 copy
H14A9686 copy
H14A9696 copy
H14A9706 copy
H14A9710 copy

نمایش «زاغ» به نویسندگی و کارگردانی میثم مظفری به تهیه‌کنندگی سجاد افشاریان تا 21 شهریور ماه در تماشاخانه ملک روی صحنه است.

آرش ‌رستم ‌بیگی، امیر ‌حسن ‌بیک، عارف ‌عباسی و غزاله ‌نیّر بازیگران این اثر نمایشی هستند.

در خلاصه نمایش «زاغ» آمده است: «یک حقیقت تلخ وجود داره و اونم اینه که، پایان خوش به این زودی اتفاق نخواهد افتاد.»

https://didhonar.ir/?p=29394