پلاتوهنر

هر اثر قصه ناتمامی است

به گزارش پلاتو هنر، نمایشگاه انفرادی آثار سعید خویه با عنوان «از مجموعه قصه‌های ناتمام» عصر جمعه ۱۱ اسفند ماه در گالری سیحون به نشانی خیابان وزرا، کوچه چهارم، شماره ۱۱ افتتاح شد. سعید خویه درباره این نمایشگاه و آثارش

به گزارش پلاتو هنر، نمایشگاه انفرادی آثار سعید خویه با عنوان «از مجموعه قصه‌های ناتمام» عصر جمعه ۱۱ اسفند ماه در گالری سیحون به نشانی خیابان وزرا، کوچه چهارم، شماره ۱۱ افتتاح شد.

سعید خویه درباره این نمایشگاه و آثارش گفت: آثار من در لحظه و با حرکات هیجانی و سریع قلم‌مو ثبت می شود. گاه با رنگ های خاکستری گاه با تنوع وسیعی از رنگ ها، اما در یک «آن». هر اثر قصه ناتمامی است، گاه هنرمند آن را کامل می کند، گاه دیگران.

وی بیان کرد: همواره در طول اجرای آثارم برخی از فرم‌های فی البداهه را که از نظرم می‌گذرند، روی بوم ثبت مینمایشگاه کنم. آن‌ها متاثر از طبیعت و یا معماری هستند. همچنین آن‌چه را که به صورت ذهنی دریافت کرده ام، با احساسات درونی ام با خوشنویسی در قالب حروف و کلمات در آثار همراه کرده ام.

این هنرمند همچنین گفت: اگر لایه‌های های حل شده رنگ روغن بر اساس اتفاق، فضاها و سایه روشن هایی از سطحی به سطح دیگر بروند بوم ایجاد می‌کنند که در نتیجه بافت حروف بر مبنای آن شکل می گیرد. پیوستگی فرم‌های خط «شکسته نستعلیق» ایرانی، به صورت بافتی یکپارچه همراه با منحنی و دوایر بسیار و با در هم تنیدگی حروف همچون زنجیری به هم پیوسته، در جهت فرم، از جمله قابلیتی است که در این نوع نگارش یافته‌ام.

این نمایشگاه تا چهارشنبه ۲۳ اسفند ماه برقرار است.

https://didhonar.ir/?p=44318