پلاتوهنر

معرفی مدیرجدید انجمن هنرهای تجسمی انقلاب

مهدی متولیان

به گزارش پلاتو هنر به نقل از روابط عمومی بنیاد فرهنگی روایت فتح، مدیر جدید انجمن هنرهای تجسمی انقلاب و دفاع مقدس با حکم سید محمد نادری رییس بنیاد فرهنگی روایت فتح منصوب شد. مهدی متولیان به عنوان مدیر جدید

به گزارش پلاتو هنر به نقل از روابط عمومی بنیاد فرهنگی روایت فتح، مدیر جدید انجمن هنرهای تجسمی انقلاب و دفاع مقدس با حکم سید محمد نادری رییس بنیاد فرهنگی روایت فتح منصوب شد.

مهدی متولیان به عنوان مدیر جدید انجمن هنرهای تجسمی انقلاب و دفاع مقدس جایگزین محمد حبیبی شد.

مهدی متولیان متولد ۱۳۵۹ و فارغ التحصیل رشته گرافیک است. از جمله سوابق و مسؤولیت های وی می توان به روابط عمومی گروه مستند روایت فتح، مدیریت هنری سازمان بسیج دانشجویی و مسؤولیت مرکز مطالعات بنیاد روایت فتح اشاره کرد.

https://didhonar.ir/?p=42883