پلاتوهنر

فیلم مسعود ده‌نمکی پروانه ساخت گرفت

پروانه ساخت

به گزارش پلاتو هنر به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان امور سینمایی و سمعی بصری، فیلم‌نامه‌های سینمایی «پرواز 655» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی مسعود ده‌نمکی و نویسندگی مسعود ده‌نمکی و سید بهزاد زهرائی، «ماه پنهان» به تهیه‌کنندگی ایرج

به گزارش پلاتو هنر به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان امور سینمایی و سمعی بصری، فیلم‌نامه‌های سینمایی «پرواز 655» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی مسعود ده‌نمکی و نویسندگی مسعود ده‌نمکی و سید بهزاد زهرائی، «ماه پنهان» به تهیه‌کنندگی ایرج محمدی روزبهانی، کارگردانی محمدرضا یکانی و نویسندگی آوا اکبری موافقت شورای پروانه ساخت سازمان سینمایی را اخذ کردند.

همچنین فیلم‌نامه‌‌های کوتاه داستانی «باپا» به تهیه‌کنندگی، کارگردانی و نویسندگی حسین مهری و «در آوندهای این درخت» به تهیه‌کنندگی میرحامد کوچکی نالکیا شری، کارگردانی و نویسندگی کامران حمزه لو، «مدیر» به تهیه‌کنندگی فرهاد نگهبان، کارگردانی کیوان رضایی‌راد و نویسندگی فرهاد نگهبان، «حشره» به تهیه‌کنندگی، کارگردانی و نویسندگی کیانوش اسلامی و فیلم‌نامه‌ بلند داستانی «پسرک پشم فروش» به تهیه‌کنندگی، کارگردانی و نویسندگی مسعود اشجعی، «هم پیمان» به تهیه‌کنندگی، کارگردانی و نویسندگی سیدمحسن خرم دره خلدی موافقت شورای پروانه ساخت آثار غیرسینمایی سازمان سینمایی را دریافت کردند.

https://didhonar.ir/?p=39990