پلاتوهنر

علی دهکردی مدیرعامل خانه سینما شد

به گزارش پلاتو هنر، در جدیدترین جلسه هیات مدیره خانه سینما، علی دهکردی بازیگر سینما و عضو هیات مدیره ، مدیرعامل خانه سینما شد. مرضیه برومند مدیرعامل پیشین خانه سینما بود که ۱۰ مهر ماه استعفا داد. علی دهکردی بازیگر

به گزارش پلاتو هنر، در جدیدترین جلسه هیات مدیره خانه سینما، علی دهکردی بازیگر سینما و عضو هیات مدیره ، مدیرعامل خانه سینما شد.

مرضیه برومند مدیرعامل پیشین خانه سینما بود که ۱۰ مهر ماه استعفا داد.

علی دهکردی بازیگر فیلم های از کرخه تا راین، مزد ترس، احضار ، شیخ بهایی و… است.

 

 

 

https://didhonar.ir/?p=35843