پلاتوهنر

شرایط مالی پای ما را به پردیس تئاتر تهران باز کرد

به گزارش پلاتو هنر، هانیه رحیمی، کارگردان‌ نمایش «بوفالوی آمریکایی» نوشته دیوید ممت درباره این نمایش که در پردیس تئاتر تهران روی صحنه است، توضیح داد. رحیمی عنوان کرد: «کارگردانی نمایش «بوفالوی آمریکایی» اولین تجربه کارگردانی من به صورت حرفه‌ای

به گزارش پلاتو هنر، هانیه رحیمی، کارگردان‌ نمایش «بوفالوی آمریکایی» نوشته دیوید ممت درباره این نمایش که در پردیس تئاتر تهران روی صحنه است، توضیح داد.

رحیمی عنوان کرد: «کارگردانی نمایش «بوفالوی آمریکایی» اولین تجربه کارگردانی من به صورت حرفه‌ای به شمار می آید.»

او ادامه داد: «در متن اصلی 3 شخصیت مرد وجود دارد. اما ما در این نمایش از 2 بازیگر مرد و یک بازیگر زن که خود من نقش آن را بازی می کنم؛ استفاده کردیم.»

این هنرمند مطرح کرد: «ما احساس کردیم صاحب سمسماری که یک خانم باشد، اتفاق ویژه تری رقم خواهد زد. چراکه تاکنون اینگونه به نمایش نگاه نکرده بودیم. این زن از بیرون برخوردهای مردانه ای دارد و این پارادوکس و تناقض را انتخاب کردیم.»

رحیمی با بیان اینکه تنها در تغییر جنسیت یکی از شخصیت ها خلاف متن عمل کرده است، گفت: «ما به جز تغییر شخصیت در سایر موارد کاملا مطابق با متن اثر پیش رفتیم.»

او افزود: «ما به دلیل بحث مالی به پردیس تئاتر تهران رفتیم. تنها سالنی که شرایط مساعدتری ایجاد کرد و اینگونه سعی کردیم تا هزینه ها را مدیریت کنیم.»

رحیمی در پایان گفت: «ما برای اینکار زحمت زیادی کشیدیم و امیدوارم که مخاطبان از کار راضی باشند.»

 

https://didhonar.ir/?p=18399